Monday, 28/11/2022 - 11:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LONG HỒ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin về Kỳ thi THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra từ ngày 06/7/2022 đến ngày 09/7/2022. Trong đó ngày 06/7/2022: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi; từ ngày 07 đến ngày 08/7/2022: Thí sinh thi theo lịch thi (sáng ngày 07/7: thi Ngữ văn; chiều ngày 07/7: thi Toán; sáng ngày 08/7: thi bài thi KHTN/KHXH; chiều ngày 08/7: thi Ngoại ngữ); ngày 09/7/2022: ngày thi dự phòng. Toàn tỉnh có 10.372 thí sinh dự thi. Sở GDĐT thành lập 27 Điểm thi với 460 phòng thi. Sở GDĐT thông tin tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đến thời điểm 28/7/2022, cụ thể như sau:

1. Công tác chuẩn bị

Công tác chỉ đạo, tuyên truyền: Sở GDĐT tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo tiến hành họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Kỳ thi; phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; chỉ đạo thực hiện các khâu của Kỳ thi đảm bảo theo quy chế.

Sở GDĐT ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường THCS-THPT, THPT; các Trung tâm GDNN-GDTX tham gia kỳ thi, thực hiện Quy chế thi theo đúng hướng dẫn và quy định của Bộ GDĐT. Tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi, lưu ý các điểm mới trong Kỳ thi. Các cơ sở giáo dục và trung tâm GDNN-GDTX đã tổ chức triển khai quán triệt trong toàn đơn vị; hướng dẫn học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi của Bộ GDĐT; các đối tượng dự thi khác đăng ký dự thi trực tiếp.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; về kế hoạch tổ chức thi; về định hướng chỉ đạo công tác ôn tập thi; công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19;… đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan những văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, của Sở về công tác tổ chức Kỳ thi.

Về công tác chỉ đạo ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Sở GDĐT thành lập Ban chỉ đạo công tác ôn thi tốt nghiệp THPT; thành lập đoàn kiểm tra đến kiểm tra, chỉ đạo, tư vấn các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả công tác ôn tập; tổ chức tập huấn công tác tổ chức ôn thi cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 12 của các trường THCS-THPT, THPT; Trung tâm GDNN-GDTX trong toàn tỉnh, tập trung vào các nội dung chủ yếu, phân tích đề thi minh họa của Bộ GDĐT. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch ôn tập và nội dung ôn tập theo từng chủ đề; tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức ôn tập phân hóa theo từng đối tượng; tổ chức thi thử đề minh họa của Bộ GDĐT, phân tích kết quả thi; có giải pháp duy trì sĩ số, đảm bảo nền nếp ôn thi.

Việc chuẩn bị lực lượng tham gia kỳ thi: Sở GDĐT ban hành văn bản về việc lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế thi để đề cử tham gia thực hiện nhiệm vụ Kỳ thi. Đồng thời, có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Sở Y tế cử nhân sự tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi. Công an tỉnh, Sở Y tế cử nhân sự đủ số lượng và đúng thành phần. Giám đốc Sở GDĐT đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thi, các ban của Hội đồng. Thành phần Hội đồng thi và Ban Thư ký đúng Điều 8 Quy chế thi; thành lập 27 Điểm thi. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi cho tất cả lực lượng tham gia kỳ thi, trong đó có lực lượng dự phòng.

Về chuẩn bị cơ sở vật chất cho Kỳ thi: Sở GDĐT đã bố trí địa điểm làm việc của Ban in sao, Ban coi thi, Ban chấm thi tự luận, trắc nghiệm và trang bị các thiết bị theo quy chế, thực hiện các công việc theo yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin, an toàn phòng chống cháy, nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và an ninh trật tự.

- Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ in sao đề thi đảm bảo đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công tác in sao.

- Tại các Điểm thi: Bố trí khu vực thi, phòng thi, phòng chờ, chỗ ngồi thí sinh đúng Quy chế; phòng làm việc của Điểm thi trang bị 01 điện thoại cố định có loa ngoài. Các Điểm thi có phương án đảm bảo phòng chống dịch; phòng, chống cháy nổ; mưa, bão, gió tạt; mỗi Điểm thi có Công an bảo vệ an ninh trật tự, ngoài ra, có lực lượng tuần tra giao thông trên các tuyến đường có Điểm thi.

- Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh các Điểm thi, kiểm tra nơi nấu ăn phục vụ in sao, làm phách.

- Khu vực chấm thi có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy; công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày. Phòng chứa bài thi, tủ, thùng chứa túi bài thi an toàn, chắc chắn, có khóa và giấy niêm phong. Chuẩn bị đầy đủ các loại biên bản cho chấm thi. Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận, nơi thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký Hội đồng thi và Tổ Thư ký Ban Chấm thi tại khu vực chấm thi có thiết bị phòng chống cháy, nổ; lắp đặt  camera an ninh khu vực chấm thi; ghi hình hoạt động liên tục 24 giờ/ngày.

 Thành lập 03 tổ kiểm tra, tiến hành kiểm tra 27 trường đặt Điểm thi về sơ đồ bố trí số phòng thi, phòng chờ, phòng dành cho F0; phòng bảo quản đề thi; phòng làm việc chung của Điểm thi; phòng bảo quản vật dụng của thí sinh đảm bảo cách phòng thi tối thiểu 25m theo quy chế thi của Bộ; tình hình an ninh trật tự, công trình vệ sinh, môi trường; phương tiện, thiết bị làm việc: máy điện thoại bàn, hệ thống điện chiếu sáng, quạt, bàn ghế học sinh bố trí theo biên chế phòng thi, các phương tiện, thiết bị PCCC, hệ thống chống sét;…

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiến hành kiểm tra Điểm thi, Khu vực chấm thi;… Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các điểm thi cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi, đặc biệt chú ý đến điều kiện làm việc, điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn của kỳ thi. Khu vực in sao đề thi của Sở đảm bảo phục vụ tốt cho công tác in sao đề thi. Khu vực chấm thi đảm bảo theo quy định.

2. Về công tác phi hp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GDĐT phối hợp với các ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi trong Kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của Sở GDĐT đã xây dựng kế hoạch, phương án chỉ đạo trong cơ quan, đơn vị và địa phương hỗ trợ cho ngành Giáo dục tổ chức Kỳ thi TN THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả cụ thể:

- Công an tỉnh đã phối hợp với Sở GDĐT triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi; công tác bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi trong suốt quá trình tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao đề thi và hỗ trợ việc bảo vệ bài thi chuyển từ các điểm thi về Ban chấm thi; có phương án, cử lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho Kỳ thi. Ngoài ra, cử 54 cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ thí sinh tại các Điểm thi.

- Sở Y tế đã phối hợp với Sở GDĐT xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; cử đủ nhân viên y tế cho các điểm thi; chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi; kiểm tra, bảo đảm các quy định phòng dịch, an toàn thực phẩm tại tất cả các khu vực thi trong những ngày tổ chức thi.

- Sở Tài chính phối hợp bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ cho hoạt động của Kỳ thi.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo tỉnh và Sở GDĐT thực hiện công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi; đảm bảo liên lạc thông suốt giữa Bộ GDĐT, Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục và các Điểm thi; phối hợp Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin tại tỉnh hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện bưu chính viễn thông trong suốt Kỳ thi.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Sở GDĐT xây dựng phương án phòng chống lụt bão; đảm bảo hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả các tình huống bất thường về thời tiết và thiên tai, bảo đảm an toàn cho Kỳ thi. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy các huyện, thị, thành phố hỗ trợ thí sinh đến Điểm thi trong khi có tình huống thiên tai xảy ra.

- Công ty Điện lực Vĩnh Long đảm bảo nguồn điện duy trì liên tục trong thời gian diễn ra Kỳ thi tại các điểm thi; đảm bảo nguồn điện liên tục cho địa điểm ra đề thi, in sao đề thi, coi thi và chấm thi.

- Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GDĐT tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi theo chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Vĩnh Long cử 400 lực lượng Đoàn viên tình nguyện tham gia “Tiếp sức mùa thi 2022” tại 27 Điểm thi hỗ trợ đưa đón thí sinh từ nhà đến Điểm thi và ngược lại đối với những em không có phương tiện đi lại hoặc phương tiện di chuyển bị hư hỏng giữa đường.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc tổ chức Kỳ thi tại địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia Kỳ thi tại địa phương. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phân công lực lượng dân quân tự vệ tham gia trực tại các Điểm thi trên địa bàn suốt thời gian diễn ra Kỳ thi; chỉ đạo các bến đò, bến phà ưu tiên phục vụ đưa rước thí sinh dự thi.

3. Công tác xã hội hóa hỗ trợ thí sinh khó khăn

Công tác xã hội hóa hỗ trợ Kỳ thi nhận được sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức cá nhân hỗ trợ tiền ôn thi và các suất ăn sáng, suất cơm trưa, dụng cụ học tập,.. quy đổi thành tiền tổng cộng là: 491.472.000 đồng. Ngoài ra Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã vận động nguồn lực để “Tiếp sức mùa thi TN THPT năm 2022” với tiền và vật chất quy đổi gần 300.000.000 đồng.

Đánh giá chung, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Giáo dục và sự phấn đấu học tập của các thí sinh, đến thời điểm hiện tại, các khâu tổ chức Kỳ thi được thực hiện đảm bảo theo tiến độ. Hiện toàn ngành đang tập trung quyết liệt công tác hệ thống kiến thức, hướng dẫn thí sinh cách làm bài; tư vấn tâm lý, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi cho thí sinh; công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông,…; hoàn thiện cơ sở vật chất; quán triệt quy chế thi; phối hợp tổ chức Kỳ thi; chuẩn bị công tác chấm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế./.         

                                                                                                                                Sở Giáo dục và Đào tạo


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video clip
Thống kê truy cập
Hôm nay : 34
Hôm qua : 227
Tháng 11 : 4.602
Năm 2022 : 45.988