Trung tâm GDNN-GDTX huyện giới thiệu chính sách của học viên khi tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn Đề án 1956 huyện như sau:

I. Đối tượng được hỗ trợ học nghề (100%):
- Lao động nông thôn từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi (đối với nam), 55 tuổi (đối với nữ), có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, bao gồm:
+ Người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã;
+ Người lao động có hộ khẩu thường trú tại thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi.
- Lao động nông thôn quá tuổi lao động (nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi), các ngành nghề đào tạo được quy định tại Quyết định số 315/QĐ-UBND, ngày 04/02/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
II. Đối tượng được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại:
- Người khuyết tật;
- Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Bao gồm các đối tượng sau:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.
+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Người dân tộc thiểu số;
- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo;
- Người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm.
Mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ tiền ăn với mức 30.000 đồng/người/ngày thực học (ngày thực học từ 05 - 08 giờ chuẩn/ngày).
- Hỗ trợ tiền đi lại với mức 200.000 đồng/người/khóa học (nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên, riêng đối với người khuyết tật thì địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên).
 


Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Long Hồ
ĐC: Khóm 6, Thị trân Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 0703.850929 - 942280
Website: http://ttgdtxlongho.vinhlong.edu.vn
Email: ttgdtxlongho@vinhlong.edu.vn