I. BẢNG SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀ
 

STTNămSố liệu
học viên
Trong đó
Nông nghiệpPhi nông nghiệp
120102.780992.681
220112.082931.989
320122.478642.414
420132.0352631.772
520141.726801.646
620151.754251.729
7201696326 937
8201789850848
96 tháng năm 2018659  
     
 Tổng cộng15,37570014,016


II. BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀ