I. BẢNG SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
 
STTNăm họcSố liệu
học viên
Trong đóTốt nghiệp
Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Lớp 12Tỉ lệ
12009 - 201076 30 4648.7
22010 - 201143 212200-----
32011 - 201269 928323196.9
42012 - 201370 3712212095.2
52013 - 201485 3930161593.8
62014 - 2015121 6126343294.1
72015 - 2016117 3456272177.8
82016 - 2017157 70206767100
92017 - 2018271 187632121100
10        
 Tổng công1,0090488257264211 

II. BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN